Medtronic Plc (MDT)

ROE

Obliczenia

2022
(29 kwi 2022)
2021
(30 kwi 2021)
2020
(24 kwi 2020)
2019
(26 kwi 2019)
2018
(27 kwi 2018)
Zysk netto w tys. USD 5 041 000 3 605 000 4 789 000 4 631 000 3 104 000
Kapitał własny w tys. USD 52 551 000 51 428 000 50 737 000 50 091 000 50 720 000
ROE 9,59% 7,01% 9,44% 9,25% 6,12%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $5 041 000K ÷ $52 551 000K
= 9,59%


Analiza porównawcza

2022