Liquidity Services Inc (LQDT)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Aktywa razem w tys. USD 288 104 255 576 196 634 187 283 201 832
Kapitał własny w tys. USD 154 536 135 015 111 815 116 175 129 654
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,86 1,89 1,76 1,61 1,56

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $288 104K ÷ $154 536K
= 1,86


Analiza porównawcza

2022