Liquidity Services Inc (LQDT)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 119 407 107 678 96 016 102 414 100 087
Zapasy w tys. USD 11 679 12 468 5 607 5 843 10 122
Rotacja zapasów 10,22 8,64 17,12 17,53 9,89

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $119 407K ÷ $11 679K
= 10,22


Analiza porównawcza

2022