Liquidity Services Inc (LQDT)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 160 643 149 853 109 924 124 111 124 427
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 280 050 257 531 205 940 226 525 224 514
Marża zysku ze sprzedaży brutto 57,36% 58,19% 53,38% 54,79% 55,42%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $160 643K ÷ $280 050K
= 57,36%


Analiza porównawcza

2022