Liquidity Services Inc (LQDT)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Cykl zapasów dni 35,70 42,26 21,31 20,82 36,91
Cykl należności dni 15,37 8,31 9,43 10,80 7,92
Cykl zobowiązań dni 128,33 137,66 83,47 53,64 50,54
Cykl konwersji gotówki dni -77,26 -87,08 -52,72 -22,01 -5,71

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 35,70 + 15,37 – 128,33
= -77,26


Analiza porównawcza

2022