Liquidity Services Inc (LQDT)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 280 050 257 531 205 940 226 525 224 514
Working capital w tys. USD 6 091 22 669 20 255 21 103 34 512
Rotacja kapitału pracującego 45,98 11,36 10,17 10,73 6,51

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $280 050K ÷ $6 091K
= 45,98


Analiza porównawcza

2022