Liquidity Services Inc (LQDT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 280 050 257 531 205 940 226 525 224 514
Aktywa razem w tys. USD 288 104 255 576 196 634 187 283 201 832
Rotacja aktywów razem 0,97 1,01 1,05 1,21 1,11

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $280 050K ÷ $288 104K
= 0,97


Analiza porównawcza

2022