Liquidity Services Inc (LQDT)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 57,36% 58,19% 53,38% 54,79% 55,42%
Marża zysku operacyjnego 8,18% 11,12% -1,89% -8,57% -9,32%
Marża zysku brutto 17,02% 10,71% -1,44% -7,97% -9,33%
Marża zysku netto 14,40% 19,78% -1,83% -8,50% -5,17%

Zwrot z inwestycji

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Operacyjny ROA 7,95% 11,20% -1,98% -10,36% -10,37%
ROA 14,00% 19,93% -1,92% -10,28% -5,75%
Zwrot z kapitału całkowitego 14,82% 21,21% -3,48% -16,70% -16,14%
ROE 26,09% 37,74% -3,38% -16,58% -8,96%