Liquidity Services Inc (LQDT)

Marża zysku operacyjnego

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 22 905 28 632 -3 892 -19 406 -20 926
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 280 050 257 531 205 940 226 525 224 514
Marża zysku operacyjnego 8,18% 11,12% -1,89% -8,57% -9,32%

2022 obliczenia

Marża zysku operacyjnego = Zysk operacyjny ÷ Przychody ze sprzedaży
= $22 905K ÷ $280 050K
= 8,18%


Analiza porównawcza

2022