Liquidity Services Inc (LQDT)

ROA

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk netto w tys. USD 40 324 50 949 -3 774 -19 260 -11 615
Aktywa razem w tys. USD 288 104 255 576 196 634 187 283 201 832
ROA 14,00% 19,93% -1,92% -10,28% -5,75%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $40 324K ÷ $288 104K
= 14,00%


Analiza porównawcza

2022