Liquidity Services Inc (LQDT)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 22 905 28 632 -3 892 -19 406 -20 926
Aktywa razem w tys. USD 288 104 255 576 196 634 187 283 201 832
Operacyjny ROA 7,95% 11,20% -1,98% -10,36% -10,37%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $22 905K ÷ $288 104K
= 7,95%


Analiza porównawcza

2022