Liquidity Services Inc (LQDT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 97 941 106 335 76 036 66 497 78 448
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 182 7 173 7 614 10 881 9 543
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 123 503 109 173 74 324 68 822 68 471
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,86 1,04 1,13 1,12 1,29

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($97 941K + $8 182K) ÷ $123 503K
= 0,86


Analiza porównawcza

2022