Liquidity Services Inc (LQDT)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk netto w tys. USD 40 324 50 949 -3 774 -19 260 -11 615
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 280 050 257 531 205 940 226 525 224 514
Marża zysku netto 14,40% 19,78% -1,83% -8,50% -5,17%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $40 324K ÷ $280 050K
= 14,40%


Analiza porównawcza

2022