Liquidity Services Inc (LQDT)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 280 050 257 531 205 940 226 525 224 514
Należności w tys. USD 11 792 5 866 5 322 6 704 4 870
Rotacja należności 23,75 43,90 38,70 33,79 46,10

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $280 050K ÷ $11 792K
= 23,75


Analiza porównawcza

2022