Liquidity Services Inc (LQDT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 119 407 107 678 96 016 102 414 100 087
Zobowiązania handlowe w tys. USD 41 982 40 611 21 957 15 051 13 859
Rotacja zobowiązań 2,84 2,65 4,37 6,80 7,22

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $119 407K ÷ $41 982K
= 2,84


Analiza porównawcza

2022