Liquidity Services Inc (LQDT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 280 050 257 531 205 940 226 525 224 514
Property, plant and equipment w tys. USD 19 094 17 634 17 843 18 846 16 610
Rotacja aktywów trwałych 14,67 14,60 11,54 12,02 13,52

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $280 050K ÷ $19 094K
= 14,67


Analiza porównawcza

2022