Liquidity Services Inc (LQDT)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk brutto w tys. USD 47 653 27 579 -2 973 -18 060 -20 943
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 280 050 257 531 205 940 226 525 224 514
Marża zysku brutto 17,02% 10,71% -1,44% -7,97% -9,33%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $47 653K ÷ $280 050K
= 17,02%


Analiza porównawcza

2022