Liquidity Services Inc (LQDT)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
EBIT w tys. USD 22 905 28 632 -3 892 -19 406 -20 926
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 154 536 135 015 111 815 116 175 129 654
Zwrot z kapitału całkowitego 14,82% 21,21% -3,48% -16,70% -16,14%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $22 905K ÷ ($0K + $154 536K)
= 14,82%


Analiza porównawcza

2022