Liquidity Services Inc (LQDT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 129 594 131 842 94 579 89 925 102 983
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 123 503 109 173 74 324 68 822 68 471
Wskaźnik płynności bieżącej 1,05 1,21 1,27 1,31 1,50

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $129 594K ÷ $123 503K
= 1,05


Analiza porównawcza

2022