Liquidity Services Inc (LQDT)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Rotacja zapasów 10,22 8,64 17,12 17,53 9,89
Rotacja należności 23,75 43,90 38,70 33,79 46,10
Rotacja zobowiązań 2,84 2,65 4,37 6,80 7,22
Rotacja kapitału pracującego 45,98 11,36 10,17 10,73 6,51

Średnia liczba dni

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Cykl zapasów dni 35,70 42,26 21,31 20,82 36,91
Cykl należności dni 15,37 8,31 9,43 10,80 7,92
Cykl zobowiązań dni 128,33 137,66 83,47 53,64 50,54

Długoterminowe

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Rotacja aktywów trwałych 14,67 14,60 11,54 12,02 13,52
Rotacja aktywów razem 0,97 1,01 1,05 1,21 1,11