Lithia Motors, Inc. (LAD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 233 000 113 200 161 400 174 800 137 800 780 900 170 300 160 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 135 400 85 200 102 100 63 000 112 500 51 400 48 200 70 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 826 600 2 614 400 2 825 100 2 402 800 2 181 800 2 595 800 2 610 900 2 479 700
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,13 0,08 0,09 0,10 0,11 0,32 0,08 0,09

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($233 000K + $135 400K) ÷ $2 826 600K
= 0,13


Analiza porównawcza

2022/Q3