Lithia Motors, Inc. (LAD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 146 900 199 700 299 400 246 700 233 000 113 200 161 400 174 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 158 200 130 800 149 600 161 700 135 400 85 200 102 100 63 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 375 300 4 048 200 3 948 000 3 178 200 2 826 600 2 614 400 2 825 100 2 402 800
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,07 0,08 0,11 0,13 0,13 0,08 0,09 0,10

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($146 900K + $158 200K) ÷ $4 375 300K
= 0,07


Analiza porównawcza

2023/Q3