Lithia Motors, Inc. (LAD)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 1 941 100 1 669 800 705 000 497 600 448 300
Koszty odsetek netto w tys. USD 167 900 130 500 107 500 133 400 118 300
Wskaźnik pokrycia odsetek 11,56 12,80 6,56 3,73 3,79

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $1 941 100K ÷ $167 900K
= 11,56


Analiza porównawcza

2022