Lithia Motors, Inc. (LAD)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 23 035 400 18 572 700 10 898 700 10 718 900 10 044 400
Zobowiązania handlowe w tys. USD 258 400 235 400 158 200 125 300 126 300
Rotacja zobowiązań 89,15 78,90 68,89 85,55 79,53

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $23 035 400K ÷ $258 400K
= 89,15


Analiza porównawcza

2022