Lithia Motors, Inc. (LAD)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 941 100 1 669 800 705 000 497 600 448 300
Aktywa razem w tys. USD 15 006 600 11 146 900 7 902 100 6 083 900 5 384 000
Operacyjny ROA 12,93% 14,98% 8,92% 8,18% 8,33%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 941 100K ÷ $15 006 600K
= 12,93%


Analiza porównawcza

2022