Lithia Motors, Inc. (LAD)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 5 152 400 4 259 000 2 225 600 1 953 800 1 777 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 28 187 800 22 831 700 13 124 300 12 672 700 11 821 400
Marża zysku ze sprzedaży brutto 18,28% 18,65% 16,96% 15,42% 15,03%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $5 152 400K ÷ $28 187 800K
= 18,28%


Analiza porównawcza

2022