Lithia Motors, Inc. (LAD)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 251 000 1 060 100 470 300 271 500 265 700
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 28 187 800 22 831 700 13 124 300 12 672 700 11 821 400
Marża zysku netto 4,44% 4,64% 3,58% 2,14% 2,25%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 251 000K ÷ $28 187 800K
= 4,44%


Analiza porównawcza

2022