Lithia Motors, Inc. (LAD)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 22 831 700 13 124 300 12 672 700 11 821 400 10 086 500
Working capital w tys. USD 1 130 500 857 900 501 400 497 900 481 800
Rotacja kapitału pracującego 20,20 15,30 25,27 23,74 20,94

2021 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $22 831 700K ÷ $1 130 500K
= 20,20


Analiza porównawcza

2021