Lithia Motors, Inc. (LAD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 174 800 160 200 84 000 31 600 57 253
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 63 000 70 500 47 800 65 100 70 847
Należności w tys. USD 910 000 614 000 505 000 529 400 521 938
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 402 800 2 479 700 2 569 100 2 493 500 2 300 980
Wskaźnik płynności szybkiej 0,48 0,34 0,25 0,25 0,28

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($174 800K + $63 000K + $910 000K) ÷ $2 402 800K
= 0,48


Analiza porównawcza

2021