Lithia Motors, Inc. (LAD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 246 700 174 800 160 200 84 000 31 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 161 700 63 000 70 500 47 800 65 100
Należności w tys. USD 813 100 910 000 614 000 505 000 529 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 178 200 2 402 800 2 479 700 2 569 100 2 493 500
Wskaźnik płynności szybkiej 0,38 0,48 0,34 0,25 0,25

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($246 700K + $161 700K + $813 100K) ÷ $3 178 200K
= 0,38


Analiza porównawcza

2022