Lithia Motors, Inc. (LAD)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 1 000 800 1 251 000 1 060 100 470 300 271 500
Kapitał własny w tys. USD 6 213 900 5 206 200 4 626 400 2 661 500 1 467 700
ROE 16,11% 24,03% 22,91% 17,67% 18,50%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 000 800K ÷ $6 213 900K
= 16,11%


Analiza porównawcza

2023