Lithia Motors, Inc. (LAD)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 251 000 1 060 100 470 300 271 500 265 700
Kapitał własny w tys. USD 5 206 200 4 626 400 2 661 500 1 467 700 1 197 200
ROE 24,03% 22,91% 17,67% 18,50% 22,19%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 251 000K ÷ $5 206 200K
= 24,03%


Analiza porównawcza

2022