Lithia Motors, Inc. (LAD)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 251 000 1 060 100 470 300 271 500 265 700
Aktywa razem w tys. USD 15 006 600 11 146 900 7 902 100 6 083 900 5 384 000
ROA 8,34% 9,51% 5,95% 4,46% 4,93%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $1 251 000K ÷ $15 006 600K
= 8,34%


Analiza porównawcza

2022