Lithia Motors, Inc. (LAD)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 6,76 7,79 4,37 4,40 4,25
Rotacja należności 34,67 25,09 21,38 25,09 22,33
Rotacja zobowiązań 89,15 78,90 68,89 85,55 79,53
Rotacja kapitału pracującego 19,40 20,20 15,30 25,27 23,74

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 54,02 46,88 83,49 82,87 85,95
Cykl należności dni 10,53 14,55 17,08 14,55 16,35
Cykl zobowiązań dni 4,09 4,63 5,30 4,27 4,59

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 7,89 7,48 5,97 7,86 8,16
Rotacja aktywów razem 1,88 2,05 1,66 2,08 2,20