Lithia Motors, Inc. (LAD)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 22 831 700 13 124 300 12 672 700 11 821 400 10 086 500
Property, plant and equipment w tys. USD 3 052 600 2 197 500 1 611 700 1 448 000 1 185 170
Rotacja aktywów trwałych 7,48 5,97 7,86 8,16 8,51

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $22 831 700K ÷ $3 052 600K
= 7,48


Analiza porównawcza

2021