Lithia Motors, Inc. (LAD)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 31 042 300 28 187 800 22 831 700 13 124 300 12 672 700
Property, plant and equipment w tys. USD 3 981 400 3 574 600 3 052 600 2 197 500 1 611 700
Rotacja aktywów trwałych 7,80 7,89 7,48 5,97 7,86

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $31 042 300K ÷ $3 981 400K
= 7,80


Analiza porównawcza

2023