Lithia Motors, Inc. (LAD)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 6 955 200 4 630 900 3 533 300 3 337 600 3 070 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 932 200 3 178 200 2 402 800 2 479 700 2 569 100
Wskaźnik płynności bieżącej 1,41 1,46 1,47 1,35 1,20

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $6 955 200K ÷ $4 932 200K
= 1,41


Analiza porównawcza

2023