Lithia Motors, Inc. (LAD)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 630 900 3 533 300 3 337 600 3 070 500 2 991 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 178 200 2 402 800 2 479 700 2 569 100 2 493 500
Wskaźnik płynności bieżącej 1,46 1,47 1,35 1,20 1,20

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 630 900K ÷ $3 178 200K
= 1,46


Analiza porównawcza

2022