Lithia Motors, Inc. (LAD)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 185 700 2 064 700 1 430 600 1 358 200 1 028 480
Aktywa razem w tys. USD 11 146 900 7 902 100 6 083 900 5 384 000 4 683 070
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,29 0,26 0,24 0,25 0,22

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 185 700K ÷ $11 146 900K
= 0,29


Analiza porównawcza

2021