Lithia Motors, Inc. (LAD)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 510 500 3 185 700 2 064 700 1 430 600 1 358 200
Aktywa razem w tys. USD 15 006 600 11 146 900 7 902 100 6 083 900 5 384 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,37 0,29 0,26 0,24 0,25

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $5 510 500K ÷ $15 006 600K
= 0,37


Analiza porównawcza

2022