Lithia Motors, Inc. (LAD)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk brutto w tys. USD 1 484 800 648 500 375 400 337 500 347 069
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 22 831 700 13 124 300 12 672 700 11 821 400 10 086 500
Marża zysku brutto 6,50% 4,94% 2,96% 2,85% 3,44%

2021 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 484 800K ÷ $22 831 700K
= 6,50%


Analiza porównawcza

2021