Lithia Motors, Inc. (LAD)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 1 730 000 1 484 800 648 500 375 400 337 500
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 28 187 800 22 831 700 13 124 300 12 672 700 11 821 400
Marża zysku brutto 6,14% 6,50% 4,94% 2,96% 2,85%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 730 000K ÷ $28 187 800K
= 6,14%


Analiza porównawcza

2022