Lithia Motors, Inc. (LAD)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 7 155 400 5 510 500 3 185 700 2 064 700 1 430 600
Kapitał własny w tys. USD 6 213 900 5 206 200 4 626 400 2 661 500 1 467 700
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,54 0,51 0,41 0,44 0,49

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $7 155 400K ÷ ($7 155 400K + $6 213 900K)
= 0,54


Analiza porównawcza

2023