Lithia Motors, Inc. (LAD)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 28 187 800 22 831 700 13 124 300 12 672 700 11 821 400
Należności w tys. USD 813 100 910 000 614 000 505 000 529 400
Rotacja należności 34,67 25,09 21,38 25,09 22,33

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $28 187 800K ÷ $813 100K
= 34,67


Analiza porównawcza

2022