Lithia Motors, Inc. (LAD)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 510 500 3 185 700 2 064 700 1 430 600 1 358 200
Kapitał własny w tys. USD 5 206 200 4 626 400 2 661 500 1 467 700 1 197 200
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 1,06 0,69 0,78 0,97 1,13

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $5 510 500K ÷ $5 206 200K
= 1,06


Analiza porównawcza

2022