Lithia Motors, Inc. (LAD)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 25 813 400 23 035 400 18 572 700 10 898 700 10 718 900
Zapasy w tys. USD 4 753 900 3 409 400 2 385 500 2 492 900 2 433 700
Rotacja zapasów 5,43 6,76 7,79 4,37 4,40

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $25 813 400K ÷ $4 753 900K
= 5,43


Analiza porównawcza

2023