Lithia Motors, Inc. (LAD)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 23 035 400 18 572 700 10 898 700 10 718 900 10 044 400
Zapasy w tys. USD 3 409 400 2 385 500 2 492 900 2 433 700 2 365 300
Rotacja zapasów 6,76 7,79 4,37 4,40 4,25

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $23 035 400K ÷ $3 409 400K
= 6,76


Analiza porównawcza

2022