Lithia Motors, Inc. (LAD)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Cykl zapasów dni 67,22 63,97 64,52 60,22 54,02 54,01 51,00 48,33
Cykl należności dni 13,21 12,03 11,01 10,81 10,53 13,31 13,51 13,38
Cykl zobowiązań dni 4,07 4,46 4,49 5,00 4,09 3,94 4,55 4,67
Cykl konwersji gotówki dni 76,35 71,54 71,04 66,03 60,46 63,38 59,96 57,04

2023/Q4 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 67,22 + 13,21 – 4,07
= 76,35


Analiza porównawcza

2023/Q4