International Business Machines Corp. (IBM)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Rotacja zapasów 18,29 17,29 17,94 10,00 12,30 13,06 15,68 20,39
Rotacja należności 9,30 9,22 8,23 7,33 7,47 7,73 7,39 5,08
Rotacja zobowiązań 7,36 7,44 6,87 4,71 5,59 6,72 6,54 9,08
Rotacja kapitału pracującego 31,13 12,14

Średnia liczba dni

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Cykl zapasów dni 19,96 21,11 20,35 36,51 29,69 27,94 23,28 17,90
Cykl należności dni 39,27 39,58 44,37 49,82 48,87 47,24 49,36 71,91
Cykl zobowiązań dni 49,62 49,08 53,11 77,46 65,35 54,32 55,81 40,21

Długoterminowe

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Rotacja aktywów trwałych 11,12 11,34 11,35 9,15 9,59 9,68 10,07 8,15
Rotacja aktywów razem 0,46 0,45 0,48 0,37 0,40 0,40 0,43 0,52