International Business Machines Corp. (IBM)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 60 530 000 57 351 000 73 621 000 77 147 000 79 590 000 79 139 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 27 842 000 25 865 000 38 046 000 40 658 000 42 655 000 42 913 000
Zysk ze sprzedaży brutto 32 688 000 31 486 000 35 575 000 36 489 000 36 935 000 36 226 000
Koszty badań i rozwoju 6 567 000 6 488 000 6 333 000 5 989 000 5 379 000 5 787 000
Koszty ogólnego zarządu 18 609 000 18 745 000 23 082 000 20 604 000 19 366 000 20 107 000
Zysk operacyjny 7 512 000 6 253 000 6 160 000 9 896 000 12 190 000 10 332 000
Koszty odsetek netto 1 216 000 1 155 000 1 288 000 995 000 723 000 615 000
Pozostałe przychody (koszty) 663 000 612 000 626 000 648 000 1 026 000 1 466 000
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 156 000 4 837 000 4 637 000 10 167 000 11 341 000 11 399 000
Podatek dochodowy -628 000 124 000 -864 000 731 000 2 619 000 5 642 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 641 000 5 743 000 5 590 000 9 432 000 8 727 000 5 752 000