International Business Machines Corp. (IBM)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 25 865 000 38 046 000 40 658 000 42 655 000 42 913 000
Zapasy w tys. USD 1 650 000 1 839 000 1 619 000 1 682 000 1 583 000
Rotacja zapasów 15,68 20,69 25,11 25,36 27,11

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $25 865 000K ÷ $1 650 000K
= 15,68


Analiza porównawcza

2021