International Business Machines Corp. (IBM)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 27 842 000 25 865 000 38 046 000 40 658 000 42 655 000
Zapasy w tys. USD 1 552 000 1 650 000 1 839 000 1 619 000 1 682 000
Rotacja zapasów 17,94 15,68 20,69 25,11 25,36

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $27 842 000K ÷ $1 552 000K
= 17,94


Analiza porównawcza

2022