International Business Machines Corp. (IBM)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 1 156 000 4 837 000 4 637 000 10 167 000 11 341 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 60 530 000 57 351 000 73 621 000 77 147 000 79 590 000
Marża zysku brutto 1,91% 8,43% 6,30% 13,18% 14,25%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 156 000K ÷ $60 530 000K
= 1,91%


Analiza porównawcza

2022