International Business Machines Corp. (IBM)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 44 917 000 54 355 000 54 102 000 35 605 000 39 837 000
Kapitał własny w tys. USD 18 902 000 20 597 000 20 839 000 16 797 000 17 593 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,70 0,73 0,72 0,68 0,69

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $44 917 000K ÷ ($44 917 000K + $18 902 000K)
= 0,70


Analiza porównawcza

2021