International Business Machines Corp. (IBM)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 50 121 000 46 189 000 44 917 000 54 355 000 54 102 000
Kapitał własny w tys. USD 22 534 000 21 944 000 18 902 000 20 597 000 20 839 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,69 0,68 0,70 0,73 0,72

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $50 121 000K ÷ ($50 121 000K + $22 534 000K)
= 0,69


Analiza porównawcza

2023