International Business Machines Corp. (IBM)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 46 189 000 44 917 000 54 355 000 54 102 000 35 605 000
Kapitał własny w tys. USD 21 944 000 18 902 000 20 597 000 20 839 000 16 797 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 2,10 2,38 2,64 2,60 2,12

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $46 189 000K ÷ $21 944 000K
= 2,10


Analiza porównawcza

2022