International Business Machines Corp. (IBM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 19 543 000 15 589 000 14 471 000 13 812 000 8 868 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 637 000 3 578 000 4 563 000 4 313 000 3 997 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 34 121 000 31 505 000 33 619 000 39 869 000 37 701 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,68 0,61 0,57 0,45 0,34

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($19 543 000K + $3 637 000K) ÷ $34 121 000K
= 0,68


Analiza porównawcza

2023