International Business Machines Corp. (IBM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 16 010 000 21 862 000 23 451 000 15 589 000 15 849 000 14 177 000 17 243 000 14 471 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 513 000 3 687 000 3 556 000 3 578 000 4 373 000 4 424 000 4 651 000 4 563 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 30 605 000 32 513 000 30 992 000 31 505 000 30 464 000 31 845 000 34 057 000 33 619 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,64 0,79 0,87 0,61 0,66 0,58 0,64 0,57

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($16 010 000K + $3 513 000K) ÷ $30 605 000K
= 0,64


Analiza porównawcza

2023/Q3