International Business Machines Corp. (IBM)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 60 530 000 57 351 000 73 621 000 77 147 000 79 590 000
Working capital w tys. USD -2 386 000 -4 079 000 -704 000 719 000 10 918 000
Rotacja kapitału pracującego 107,30 7,29

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $60 530 000K ÷ $-2 386 000K
= —


Analiza porównawcza

2022