International Business Machines Corp. (IBM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 60 530 000 57 351 000 73 621 000 77 147 000 79 590 000
Property, plant and equipment w tys. USD 5 334 000 5 694 000 10 040 000 10 010 000 10 792 000
Rotacja aktywów trwałych 11,35 10,07 7,33 7,71 7,37

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $60 530 000K ÷ $5 334 000K
= 11,35


Analiza porównawcza

2022