International Business Machines Corp. (IBM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 61 860 000 60 530 000 57 351 000 73 621 000 77 147 000
Property, plant and equipment w tys. USD 5 501 000 5 334 000 5 694 000 10 040 000 10 010 000
Rotacja aktywów trwałych 11,25 11,35 10,07 7,33 7,71

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $61 860 000K ÷ $5 501 000K
= 11,25


Analiza porównawcza

2023